ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 4/2565 เรื่อง กำหนดการรายงานตัวเพื่อลงทำการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลและศึกษาในชั้นเรียน (On-Site) ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 3

24.01.2565    ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.
จำนวนเข้าชม 145 ครั้ง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :