บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันแรกของกลุ่มวิชาการเดินเรือ

28.10.2564    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
           บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันแรกของกลุ่มวิชาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมี พลเรือตรี วัชรา เอี่ยมสะอาด สอนวิชา SC 2301 การต่อเรือ  สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1  ,พลเรือโท สุรศักดิ์ พุ่มพวง สอนวิชา NA 2102  การเดินเรือคำนวณ สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ,อาจารย์จรูญ เลาหเลิศชัย และว่าที่เรือตรีนิติพงศ์ โรจนะ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา MO 2102 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ 2 สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ฝ่ายเดินเรือ 
          โดยนักเรียนให้ความสนใจและการเรียนการสอนออนไลน์วันแรกของกลุ่มวิชาการเดินเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี