แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทำการสอบเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์รอบปกติได้ท้ายประกาศนี้

28.10.2564    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง