อัลบั้มภาพ

กลับไปอัลบั้มรวม
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับผู้บังคับการเรือสาครวิสัย
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับผู้บังคับการเรือสาครวิสัย🚢 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับและพบหารือกับคณะเจ้าหน้าที่จากเรือสาครวิสัย นำโดย นาวาโท ธชย สุอังคะวาทิน นักเดินเรือชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการเรือสาครวิสัย ซึ่งได้นำนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 1 ฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลเรือ ออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล เส้นทางสมุทรปราการ - เวียดนาม - มาเลเซีย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานในเรือ ทั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้ใช้โอกาสดังกล่าวแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม รวมถึงศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ของประเทศเวียดนาม โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้อวยพรให้คณะเจ้าหน้าที่ของเรือสาครวิสัย และนักศึกษาเดินทางปลอดภัย โดยเชื่อว่าการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและ และการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเดินเรือของนักศึกษานั้น จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างภาคภูมิ

แสดง 17 ถึง 0 ของ 0 ภาพ