ข้อมูลสมัครเรียน

😊 #MMTC #DEK65
อยากเรียนต่อพาณิชยนาวี รอบปกติเริ่มแล้วจ้า~
🚢 หลักสูตรปริญญาตรี 

: วิทยาการเดินเรือ

:  วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

🥰 เรียน 5 ปี (ทฤษฎี 4 ปี ฝึกภาคทะเล 1 ปี มีรายได้ระหว่างฝึกงาน 8,000 – 18,000 บาท)

❤️ เกณฑ์สมัคร 

: กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์-คณิต

 
 📌 สมัครออนไลน์ง่ายๆ ไม่ต้องออกจากบ้าน! คลิก :http://regist.mmtc.ac.th/entry.asp ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. – 28 ก.พ. 65

เงื่อนไขเป็นตามศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกำหนด

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
โทร. 0 2756 4971 – 80 ต่อ 0
Facebook : ThaiMMTCFan
Line Official : @889hqxcl