ข่าวสาร

โครงการ “เสริมสร้างความรู้ดิจิทัลในบริบท พน.” #8-66 Google Sites คืออะไร
30.05.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "สานฝันปันรักให้น้อง"
25.05.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีร่วมกิจกรรมตามแผนองค์กรคุณธรรมของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม "สานฝันปันรักให้น้อง" โดยได้เดินทางไปร่วมมอบอาหารกลางวัน ขนม ไอศกรีม ในวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00น. ณ โรงเรียนวัดบางนางเกรง ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในชุมชนตำบลบางด้วนและอยู่ใกล้เคียงศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาTel. 0 2756 4971 - 80 ต่อ  0

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
24.05.2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ ๓๒/ ๒๕๖๖ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
19.05.2566
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ ๒๙/๒๕๖๖ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบสุดท้าย)
12.05.2566
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ท่ี ๒๗/๒๕๖๖ เร่ืองรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ รอบกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ศูนย์ฟึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
03.05.2566
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบแรก)
27.04.2566
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม 2566 จากระบบ GFMIS
25.04.2566
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.