ข่าวสาร

ประกาศ กรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28.09.2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ “เสริมสร้างความรู้ดิจิทัลในบริบท พน.” #12-66 Facebook Image Sizes เท่าไรนะ?
22.09.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
21.09.2566
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
19.09.2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
16.09.2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ “เสริมสร้างความรู้ดิจิทัลในบริบท พน.” #11-66 ขนาดกระดาษชุด A เคยวัดปะหล่ะ?
29.08.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จากระบบ GFMIS
25.08.2566
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
21.08.2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง