ข่าวสาร

ประกาศ กรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพลศึกษาในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
11.04.2567
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มฝึกอบรมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การจัดแนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดจากกองประจำการ ณ ห้องประชุมพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ญศ.ทบ ระหว่าง วันที่ 3-4 เมษายน 2567
09.04.2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มฝึกอบรมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ⚓️        นายจักรพงษ์  ศีลวินัยพร นายช่างกลเรือปฏิบัติการ ,นายกตัญญู  แย้มนิยมพันธ์ นักเดินเรือปฏิบัติการ,นายธนาวุฒิ  วิริยะพันธ์ วิทยาจารย์ปฏิบัติการ, นางสาวณิชชา จงปิติเสถียร วิทยาจารย์ปฏิบัติการ ตัวแทนจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ การจัดแนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดจากกองประจำการ ณ ห้องประชุมพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ญศ.ทบ ระหว่าง วันที่ 3-4 เมษายน 2567          โดยภายในงานนี้ ได้มีการบรรยายถึงความน่าสนใจของ อาชีพนักเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจและสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ อาทิเช่น หลักสูตรพื้นฐานคนประเรือหลักสูตรลูกเรือเข้ายาม หลักสูตรเรือลำเลียง เพื่อเป็นแนวทางประกอบอาชีพสำหรับทหารเกณฑ์ที่จะปลดประจำการในเดือนเมษายนนี้งานกลุ่มฝึกอบรม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี☎️ 0 2756 4971-80 ต่อ 114/135      083-009-9673💻 www.mmtc.ac.th    

การประชุมชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27.02.2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 3 ท่าท่าที่ 1 มือขวาแบ หมายถึง สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดินท่าที่ 2 มือขวาทับมือซ้าย หมายถึง การต่อต้านการทุจริตท่าที่ 3 ใช้มือขวาชูนิ้วชี้และนิ้วโป้ง หมายถึง เราจะทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง 

การประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27.02.2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 8501 ชั้น 5 อาคารเรียนริมน้ำสูง 6 ชั้น ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) เข้าร่วมประชุม จำนวน 129 คน

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เร่ือง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
02.02.2567
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม 2566 จากระบบ GFMIS
19.01.2567
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จากระบบ GFMIS
19.01.2567
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
17.01.2567
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.