ข่าวสาร

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2565 จากระบบ GFMIS
09.08.2565
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จากระบบ GFMIS
09.08.2565
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

โครงการ “เสริมสร้างความรู้ดิจิทัลในบริบท พน.” #6 : เตือนภัย! โปรแกรม Remote Desktop ที่มิจฉาชีพนำมาใช้หลอกโอนเงิน
09.08.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “เสริมสร้างความรู้ดิจิทัลในบริบท พน.” #5 : สั่งงานผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
02.08.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
01.08.2565
ข่าวรับสมัครงาน

โครงการ “เสริมสร้างความรู้ดิจิทัลในบริบท พน.” #4 : รู้จัก Ransomware มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ภัยคุกคามโลกออนไลน์
26.07.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
20.07.2565
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

โครงการ “เสริมสร้างความรู้ดิจิทัลในบริบท พน.” #3 : 5 วิธี รับมือและวิธีช่วยกำจัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์
19.07.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์