ข่าวสาร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)
26.01.2565
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 5/2565 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565
25.01.2565
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 4/2565 เรื่อง กำหนดการรายงานตัวเพื่อลงทำการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลและศึกษาในชั้นเรียน (On-Site) ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 3
24.01.2565
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
24.01.2565
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 3/2565 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควตา)​ ประจำปีการศึกษา 2565
14.01.2565
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ประกาศ​ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 2/2565 เรื่อง ให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาในรายวิชาเฉพาะในรูปแบบออนไลน์
14.01.2565
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ตรวจร่างกาย หลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ และหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล รุ่นที่ 4
13.01.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)
10.01.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์