ข่าวสาร

"51 ปี วันสถาปนา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า"
01.12.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 วันสถาปนาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ครบรอบ 51 ปี นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มอบหมายให้นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทั้งนี้ มี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกพณิชย์นาวี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ลานหน้าอาคารอำพล ตียาภรณ์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับผู้บังคับการเรือสาครวิสัย
01.12.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับผู้บังคับการเรือสาครวิสัยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับและพบหารือกับคณะเจ้าหน้าที่จากเรือสาครวิสัย นำโดย นาวาโท ธชย สุอังคะวาทิน นักเดินเรือชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการเรือสาครวิสัย ซึ่งได้นำนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 1 ฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลเรือ ออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล เส้นทางสมุทรปราการ - เวียดนาม - มาเลเซีย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานในเรือ ทั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้ใช้โอกาสดังกล่าวแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม รวมถึงศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ของประเทศเวียดนาม โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้อวยพรให้คณะเจ้าหน้าที่ของเรือสาครวิสัย และนักศึกษาเดินทางปลอดภัย โดยเชื่อว่าการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและ และการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเดินเรือของนักศึกษานั้น จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างภาคภูมิ 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ท่ี ๑๐๓/๒๕๖๕ เร่ือง รายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน
30.11.2565
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ท่ี ๑๐๒/๒๕๖๕ เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน
28.11.2565
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ประกาศ กรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกวิสูตรสาคร ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25.11.2565
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนและเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25.11.2565
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเครือข่ายหลัก ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24.11.2565
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งทดแทนระบบบริการเครือข่ายสัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24.11.2565
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง