ปฏิทิน

| ปฏิทิน 1/2564
01
พ.ย.
15
ธ.ค.
ประกาศรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกหลักสูตร์ (รอบโควตา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
01
พ.ย.
20
ธ.ค.
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (รอบโควตา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
27
ธ.ค.
27
ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ (รอบโควตา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
05
ม.ค
05
ม.ค
สอบพลศึกษา (รอบโควตา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
05
ม.ค
05
เม.ย.
สอบภาคทฤษฎี วิชา Aptitude Test (รอบโควต้า)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
11
ม.ค
11
ม.ค
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก (รอบโควตา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
16
ม.ค
17
ม.ค
ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่กำหนด (รอบโควตา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
19
ม.ค
19
ม.ค
ส่งผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่กำหนด และสอบสัมภาษณ์ (รอบโควต้า)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
24
ม.ค
24
ม.ค
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย (ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา) (รอบโควตา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
30
ม.ค
30
ม.ค
ทำสัญญาเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควต้า)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
15
ก.พ.
31
มี.ค.
ประกาศรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกหลักสูตร (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
15
ก.พ.
17
พ.ค.
- ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
21
เม.ย.
21
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
24
เม.ย.
24
เม.ย.
สอบพลศึกษา (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
25
เม.ย.
25
เม.ย.
สอบภาคทฤษฎี วิชา Aptitude Test (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
25
เม.ย.
25
เม.ย.
สอบภาคทฤษฎี (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
03
พ.ค.
03
พ.ค.
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
07
พ.ค.
08
พ.ค.
ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่กำหนด (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
09
พ.ค.
09
พ.ค.
ส่งผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่กำหนด และสอบสัมภาษณ์ (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
17
พ.ค.
17
พ.ค.
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย (ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา) (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
19
พ.ค.
19
พ.ค.
ส่งผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่กำหนด และสอบสัมภาษณ์ (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
23
พ.ค.
23
พ.ค.
ทำสัญญาเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
26
มิ.ย.
26
มิ.ย.
ปฐมนิเทศนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 1
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
28
มิ.ย.
28
มิ.ย.
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
01
พ.ย.
01
พ.ย.
ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564
หน่วยงานรับผิดชอบ : พน