ปฎิทิน

| ปฎิทิน 1/2564
01
พ.ย. 63
15
ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกหลักสูตร์ (รอบโควตา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
01
พ.ย. 63
20
ธ.ค. 63
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (รอบโควตา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
27
ธ.ค. 63
27
ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ (รอบโควตา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
05
ม.ค 64
05
ม.ค 64
สอบพลศึกษา (รอบโควตา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
05
ม.ค 64
05
เม.ย. 64
สอบภาคทฤษฎี วิชา Aptitude Test (รอบโควต้า)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
11
ม.ค 64
11
ม.ค 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก (รอบโควตา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
16
ม.ค 64
17
ม.ค 64
ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่กำหนด (รอบโควตา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
19
ม.ค 64
19
ม.ค 64
ส่งผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่กำหนด และสอบสัมภาษณ์ (รอบโควต้า)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
24
ม.ค 64
24
ม.ค 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย (ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา) (รอบโควตา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
30
ม.ค 64
30
ม.ค 64
ทำสัญญาเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควต้า)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
15
ก.พ. 64
31
มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกหลักสูตร (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
15
ก.พ. 64
17
พ.ค. 64
- ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
21
เม.ย. 64
21
เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
24
เม.ย. 64
24
เม.ย. 64
สอบพลศึกษา (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
25
เม.ย. 64
25
เม.ย. 64
สอบภาคทฤษฎี วิชา Aptitude Test (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
25
เม.ย. 64
25
เม.ย. 64
สอบภาคทฤษฎี (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
03
พ.ค. 64
03
พ.ค. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
07
พ.ค. 64
08
พ.ค. 64
ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่กำหนด (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
09
พ.ค. 64
09
พ.ค. 64
ส่งผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่กำหนด และสอบสัมภาษณ์ (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
17
พ.ค. 64
17
พ.ค. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย (ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา) (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
19
พ.ค. 64
19
พ.ค. 64
ส่งผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่กำหนด และสอบสัมภาษณ์ (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
23
พ.ค. 64
23
พ.ค. 64
ทำสัญญาเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
26
มิ.ย. 64
26
มิ.ย. 64
ปฐมนิเทศนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 1
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
28
มิ.ย. 64
28
มิ.ย. 64
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564
หน่วยงานรับผิดชอบ : -
01
พ.ย. 64
01
พ.ย. 64
ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564
หน่วยงานรับผิดชอบ : พน