ข่าวสาร

HIGHLIGHT

เสร็จสิ้นภาระกิจการฝึกภาคทะเลเที่ยวที่ 1 นักเรียนชั้นปีที่4 เรือสาครวิสัย
ฝึกสถานีสละเรือใหญ่
🎈 ฝึกสถานีสละเรือใหญ่ฮะ #ห้องเรียนลอยน้ำ เรือฝึกสาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 👉 #ความรู้สามารถเพิ่มเติมได้ทุกวัน 👉 #โอกาสดีๆมีให้คุณที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี #เรือครู #สาครวิสัย #ช่างกลเรือ #เดินเรือ #ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี #เรือฝึกนักเรียน #นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ #อาชีพมั่นคง #MMTC #กรมเจ้าท่า —————————————— งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โทร. 0 2756 4971-80 ต่อ 0
บรรยากาศเข้าหอวันแรก ของน้องๆ ชั้นปีที่1
บรรยากาศนดร.ขึ้นเรือวันแรกเพื่อออกฝึกภาคทะเลเรือสาครวิสัย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ