ข่าวสาร

HIGHLIGHT

รับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ #66
รับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รอบโควตาและรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
แนะแนวทางอาชีพนักเดินเรือ
แนะนำศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineer)
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหลักสูตร 5 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้วุฒิปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา และมีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ ขนาดไม่ต่ำกว่า 750 KW หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ