641220-ประกาศ กรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องจ้างที่ปรึกษาสำหรับการจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือก เกณฑ์การพิจารณา

29.12.2564    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนเข้าชม 113 ครั้ง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :