ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2564 กลุ่มวิชาการเดินเรือ และกลุ่มวิชาการช่างกลเรือ ได้ดำเนินการจัดทดสอบทักษะด้านความรู้ความสามารถสำหรับวิชาชีพและเทคนิคต่างๆ ในการทำงานเรือ (Hard Skills) ให้กับนักเดินเรือพาณิชย์ ชั้นปี 4 และชั้นปีที่รอฝึกภาคปฎิบัติทางทะเล

03.01.2565    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 119 ครั้ง