การทดสอบทักษะด้านความรู้ความสามารถสำหรับวิชาชีพและเทคนิคต่างๆ ในการทำงานเรือ (Hard Skills)

03.01.2565    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 213 ครั้ง