กลุ่มบริการการศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่4 วันอาทิตย์ที่ 26 และวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

03.01.2565    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 176 ครั้ง