ประกาศที่ 1/2565 เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

05.01.2565    ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.
จำนวนเข้าชม 346 ครั้ง