วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

10.01.2565    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 155 ครั้ง