ประกาศ​ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 2/2565 เรื่อง ให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาในรายวิชาเฉพาะในรูปแบบออนไลน์

14.01.2565    ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.
จำนวนเข้าชม 156 ครั้ง