ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)

26.01.2565    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนเข้าชม 116 ครั้ง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :