พิธีมอบประกาศนียบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีผลงานปฏิบัติเป็นต้นแบบที่ดี และปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

26.04.2565    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 139 ครั้ง
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :