ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 48 / 2565 เรื่องการรับสมัครบุคคลธรรมดาทำหน้าที่คนครัว ประเภทจ้างเหมาบริการ

24.05.2565    ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :