ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรูปแบบปกติภายในสถาบัน (On-Site) สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ระดับปริญญาตรี

27.05.2565    ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.
จำนวนเข้าชม 663 ครั้ง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :