ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ ๕๒/๒๕๖๕ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดาทำหน้าที่คนครัว ประเภทจ้างเหมาบริการ

31.05.2565    ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง