ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ ๕๓/๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

31.05.2565    ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนเข้าชม 165 ครั้ง