" วิสูตรสาคร " ออกฝึกภาคทะเลลูกเรือเข้ายาม รุ่นที่ 4

17.06.2565    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

#วิสูตรสาคร 13.50น. นำนักเรียนหลักสูตรลูกเรือเข้ายาม ฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลเรือ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 44 นาย ออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลภายในประเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพและวิสัยชาวเรือ ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 10 วัน โดย จำแนกเป็นการฝึกขณะเทียบท่า ณ พน.จำนวน 5 วัน และการฝึกเรือเดินและทิ้งสมอจำนวน 5 วัน

.

เดินทางปลอดภัยนะทุกคนนนน

.

เรียนจริง ฝึกจริง ประสบการณ์จริง มาตรฐานสากล เรียนกับเรา

หลักสูตร >>>>#ลูกเรือ #MMTC #ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี #กรมเจ้าท่า

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :