ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ)

01.07.2565    ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนเข้าชม 502 ครั้ง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :