โครงการ “เสริมสร้างความรู้ดิจิทัลในบริบท พน.” #5 : สั่งงานผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

02.08.2565    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :