ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง กำหนดเข้ารายงานตัวของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

16.09.2565    ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.
จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :