ประกาศ กรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งทดแทนระบบบริการเครือข่ายสัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09.11.2565    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนเข้าชม 105 ครั้ง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :