ร่วมหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และวทอ. ต่อเรือนครศรีธรรมราช

15.11.2565    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

 

 

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งนำโดย ว่าที่ร้อยตรี กิตติ บรรณโศภษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 และนายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อเข้าพบแสดงความยินดีต่อ นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ตลอดจนเพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชในการพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน