ขอแสดงความยินดีตัวแทนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

22.11.2565    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 205 ครั้ง

 

ขอแสดงความยินดีกับ นดร.กัณฑ์ ยอดพรมทอง ชั้นปีที่ 3/1 ฝ่ายเดินเรือ และ นดร.ขนบ ขนบณัฏฐ์ ชั้นปี4/6 ฝ่ายช่างกลเรือ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้เป็นตัวแทนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ใน “โครงการแลกเปลี่ยน Thai - Finland(EU) Exchange Cadet program” ณ สถาบัน NOVIA University of Applied Sciences
(Aboa Mare Maritime Academy and Training Center) ประเทศฟินแลนด์
ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 – 5 มกราคม 2566