สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ เข้าหารือเรื่องหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์ฝึกฯ

22.11.2565    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ เข้าหารือเรื่องหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์ฝึกฯ รวมถึงการศึกษาต่อทางด้านพาณิชยนาวีของนักเรียนภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างศูนย์พาณิชย์นาวีและสมาคมฯ โดยคณะผู้บริหารสมาคมฯ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฝึกการเดินเรือเสมือนจริง (Simulator) รวมถึงเยี่ยมชมเรือฝึกสาครวิสัย ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีอีกด้วย

 

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
☎️ 0 2756 497 - 80 ต่อ 0
💻  www.mmtc.ac.th

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :