โครงการ “เสริมสร้างความรู้ดิจิทัลในบริบท พน.” #3-66 : ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) คืออะไร?

16.12.2565    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 606 ครั้ง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :