การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าเทียบเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

19.12.2565    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง

นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเปิดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าเทียบเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมีนายศรัณย์ เกิดทรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  กรมเจ้าท่า และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยประชาชนให้การต้อนรับ  ณ  ห้องประชุม  8501  ชั้น 5  อาคารเรียนริมน้ำ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :