การประชุมชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566

23.01.2566    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 1192 ครั้ง

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นประธานนำแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 3 ท่า

ท่าที่ 1 มือขวาแบ หมายถึง สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

ท่าที่ 2 มือขวาทับมือซ้าย หมายถึง การต่อต้านการทุจริต

ท่าที่ 3 ใช้มือขวาชูนิ้วชี้และนิ้วโป้ง หมายถึง เราจะทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง