โครงการ เข้าเยี่ยมชม อู่เรือ มารีน แอ็คมี่ ไทย สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 3 วิชา Cargo (CA 2204),Ship Stability (SL 2302)

27.02.2566    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 597 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มวิชาการเดินเรือได้ดำเนินการโครงการ เข้าเยี่ยมชม อู่เรือ มารีนแอ็คมี่ ไทย สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 3 วิชา Cargo (CA 2204),Ship Stability (SL 2302) มีนักเรียนเดินพาณิชย์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 

โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ทำให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการดูสถานที่จริง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มทักษะให้นักเรียนเดินเรือได้เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับระวางสินค้าตาม solas บทที่ 2-1 เกี่ยวกับโครงสร้างเรือ และข้อบังคับที่ 3-6 เรื่องทางลงระวางสินค้าในเรือขนาดทางลงระวางสินค้าไม่น้อยกว่า 600 mm*600 mm และ Coamings และทราบถึงปริมาตรของระวางสินค้า (Grain capacity and Bale capacity) เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :