การประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

02.03.2566    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 846 ครั้ง

การประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 8501 ชั้น 5 อาคารเรียนริมน้ำสูง 6 ชั้น ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) เข้าประชุมจำนวน 141 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :