โครงการ “เสริมสร้างความรู้ดิจิทัลในบริบท พน.” #7-66 : Google Chat เครื่องมือของ Google Workspace ที่ใช้สื่อสารในองค์กร

20.04.2566    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 729 ครั้ง
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :