ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ ๒๒/๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครและใช้จ่ายการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือและหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล รุ่นที่ ๙

21.04.2566    ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.
จำนวนเข้าชม 168 ครั้ง