ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ ๒๙/๒๕๖๖ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบสุดท้าย)

12.05.2566    ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.
จำนวนเข้าชม 346 ครั้ง