ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ ๔๕/๒๕๖๖ เร่ือง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)

26.07.2566    ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนเข้าชม 143 ครั้ง