ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

21.09.2566    ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.
จำนวนเข้าชม 226 ครั้ง