ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครลูกจ้างชัวคราวรายเดือน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ)

14.11.2566    ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนเข้าชม 2138 ครั้ง