ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เร่ือง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

02.02.2567    ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.
จำนวนเข้าชม 3039 ครั้ง