การประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

27.02.2567    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 2180 ครั้ง

การประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 8501 ชั้น 5 อาคารเรียนริมน้ำสูง 6 ชั้น ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) เข้าร่วมประชุม จำนวน 129 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :