การประชุมชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

27.02.2567    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 1994 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 3 ท่า

ท่าที่ 1 มือขวาแบ หมายถึง สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดินท่าที่ 2 มือขวาทับมือซ้าย หมายถึง การต่อต้านการทุจริตท่าที่ 3 ใช้มือขวาชูนิ้วชี้และนิ้วโป้ง หมายถึง เราจะทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง