ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มฝึกอบรมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การจัดแนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดจากกองประจำการ ณ ห้องประชุมพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ญศ.ทบ ระหว่าง วันที่ 3-4 เมษายน 2567

09.04.2567    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 1503 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มฝึกอบรมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ⚓️
 
       นายจักรพงษ์  ศีลวินัยพร นายช่างกลเรือปฏิบัติการ ,นายกตัญญู  แย้มนิยมพันธ์ นักเดินเรือปฏิบัติการ,นายธนาวุฒิ  วิริยะพันธ์ วิทยาจารย์ปฏิบัติการ, นางสาวณิชชา จงปิติเสถียร วิทยาจารย์ปฏิบัติการ ตัวแทนจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ การจัดแนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดจากกองประจำการ ณ ห้องประชุมพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ญศ.ทบ ระหว่าง วันที่ 3-4 เมษายน 2567 
         โดยภายในงานนี้ ได้มีการบรรยายถึงความน่าสนใจของ อาชีพนักเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจและสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ อาทิเช่น หลักสูตรพื้นฐานคนประเรือหลักสูตรลูกเรือเข้ายาม หลักสูตรเรือลำเลียง เพื่อเป็นแนวทางประกอบอาชีพสำหรับทหารเกณฑ์ที่จะปลดประจำการในเดือนเมษายนนี้

งานกลุ่มฝึกอบรม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
☎️ 0 2756 4971-80 ต่อ 114/135
      083-009-9673
💻 www.mmtc.ac.th

 

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :