ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (ON-SITE) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)

28.10.2564    ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.
จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง