ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

28.10.2564    ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.
จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง