อัลบั้มภาพ

กลับไปอัลบั้มรวม
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวสำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์หญิงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมนอกชั้นเรียน ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่ทำให้นักเรียน ได้รับความรู้เรื่องศิลปะป้องกันตัวและการเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวที่ถูกต้อง และเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนได้พัฒนาตัวเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริง โดยวิทยากร พ.ต.ท.ราเชนทร สวนคำศรี รอง ผกก.2 บก.รน. ,ว่าที่เรือตรี พิษณุ สีตะปัน และว่าที่ร้อยโท นที ศรีมะกล่ำ ณ อาคารปฎิบัติการเครื่องกล ชั้น 5 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สมุทรปราการ

แสดง 1 ถึง 8 ของ 8 ภาพ