อัลบั้มภาพ

กลับไปอัลบั้มรวม
Maritime Games 2022 ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "Maritime Games 2022 ครั้งที่ 9" โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย รับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 4 สถาบัน คือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา) วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ทั้งนี้ นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ของสถาบันการศึกษาด้านพาณิชย์นาวี ทั้งนี้การแข่งกีฬาที่ทำการแข่งขัน จำนวน 10 ประเภท คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เปตอง เซปัคตะกร้อ แบตมินตัน กรีฑา รักบี้ฟุตบอล และ E-Sport (ROV) ผลการแข่งขัน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้ตำแหน่งชนะเลิศ ประเภทกีฬา วอลเลย์บอลชาย, เทเบิลเทนนิส, เปตอง และ E-Sport และการดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แสดง 97 ถึง 100 ของ 100 ภาพ