ข้อมูลสมัครเรียน

😊 #MMTC #DEK65
อยากเรียนต่อพาณิชยนาวี รอบโควตาเริ่มแล้วจ้า~
🚢 หลักสูตรปริญญาตรี 

: วิทยาการเดินเรือ

:  วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
🥰 เรียน 5 ปี (ทฤษฎี 4 ปี ฝึกภาคทะเล 1 ปี มีรายได้ระหว่างฝึกงาน 8,000 – 18,000 บาท)

❤️ เกณฑ์สมัคร 

: กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์-คณิต

 : ผลการเรียน 5 ภาคเรียน (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2.50 / กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.50 / กลุ่มภาษาต่างประเทศ 2.00)


 📌 สมัครออนไลน์ง่ายๆ ไม่ต้องออกจากบ้าน! คลิก : www.mmtc.ac.th ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 28 ธ.ค. 64
📌 ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.mmtc.ac.th/Admission65/MMTC-Admission2565-Quota.pdf
เงื่อนไขเป็นตามศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกำหนด

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
โทร. 0 2756 4971 – 80 ต่อ 0
Facebook : ThaiMMTCFan
Line Official : @889hqxcl