อาคารและห้องปฏิบัติการในความดูแลของกลุ่มฝึกอบรม

ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ

  • อาคารบุญเลื่อน ซุ่นทรัพย์
  • อาคารการเรือและดับเพลิง
  • สถานีฝึกเรือช่วยชีวิตบนท่าเทียบเรือ
  • ห้องเครื่องมือฝึกจำลองความปลอดภัยและความมั่นคงทางเรือ
  • ห้องเครื่องมือฝึกจำลองการปฏิบัติงานบนเรือบรรทุกสินค้าเทกอง เรือคอนเทนเนอร์ เรือสินค้าทั่วไป เรือโดยสาร และเรือเฟอรี่