อาคารสถานที่และเรือ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. อาคารสระว่ายน้ำ มีหน้าที่
                 1.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาสระน้ำ อาคารและอุปกรณ์ เครื่องกรองน้ำ ท่อน้ำและวาว์ลน้ำ ระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
                 1.2 ดูแลรักษาความสะอาดสระว่ายน้ำและห้องอาบน้ำ เก็บใบไม้ ขัดตะไคร่น้ำ ดูดเศษตะกอน เติมน้ำ เติมคลอรีน
                1.3 **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
 2. อาคารเรียน ได้แก่ อาคารเครื่องมือฝึกจำลอง และ อาคารเรียนริมน้ำ ทั้งนี้ไม่รวมห้องที่มีผู้ดูแลเฉพาะ มีหน้าที่
                 2.1 ดูแลรักษาอาคาร ลิฟท์โดยสาร ไม่ให้มีความชำรุดบกพร่อง
                2.2 การรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 3. เรือ ได้แก่ พยุหรักษ์ และ เจ้าท่า 36 มีหน้าที่
                 3.1 ตรวจสอบน้ำท้องเรือและสูบถ่าย หากมีน้ำท้องเรือในปริมาณมาก
                3.2 ดูแลเชือกยึดตัวเรือกับท่าเรือให้มั่นคงและไม่กระแทกท่าเรือ
                3.3 ป้องกันอัคคีภัยและมลพิษน้ำมัน
                3.4 ดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพดี